Onze facebook pagina
Last Update: 02/08/2019
Contact: Webmaster
 Home > Info Lierde
Info Lierde
Wandelgemeente bij uitstek
Info Lierde Map
Lierde, gelegen in provincie Oost-Vlaanderen, arr. Oudenaarde, is zo'n 26,12 km2 groot en telt ongeveer een 6200 inwoners.

Lierde, gelegen in de Vlaamse Ardennen, is een landelijke woonforensengemeente.

De huidige gemeente ontstond in 1977 door samenvoeging van Deftinge, Hemelveerdegem, Sint-Maria-Lierde en Sint-Martens-Lierde.
Sint-Martens-Lierde
Bezienswaardigheden
Info Lierde Sint Martens Lierde Resten Kartuizer
Van de kartuizerpriorij St.-Martens-Bosse (gesticht 1329; opgeheven 1783) resten nog 18de-eeuwse gebouwen, o.a. priorhuis, gastenkwartier,

procuratorwoning, schuur, een stuk omwallingsmuur en de kloosterkerk.

De kerk, in 1722 opgetrokken, verving een bedehuis dat in 1690 sneuvelde bij een verwoestende doortocht van Franse soldaten.

Info Lierde Sint Martens Lierde Kartuizerpoort
Het moet overigens gezegd, de kartuize Sint-Maartens-Bos kende een bewogen, zorgelijk bestaan.

Echt floreren deed de priorij nooit.

Ten bewijze: pas in 1779, na ruim vier eeuwen bestaan dus, waren de inkomsten voor het eerst groter dan de uitgaven.

Het bleek een ultime opflakkering van leven vlak voor de dood.

Die kwam er in 1783, toen de laatste 12 monniken op last van keizer-koster Jozef uit hun klooster en op de keien gezet werden.

Info Lierde Sint Martens Lierde Kerk
Uit een bewaard gebleven inventaris blijkt dat de kartuizers van Sint-Maartens-Bos niet meteen in grote weelde baadden, zeker niet in vergelijking met de luxe en de chic die in sommige andere kloosters en abdijen de ogen uitstak.

De kerk werd aan bisdom verkocht en dient sinds 1802 als parochiekerk.

Tussen haakjes omwille van de vlekkeloze akoestiek in het relatief kleine gebouw strijkt het Festival van Vlaanderen er geregeld neer.