Onze facebook pagina
Last Update: 02/02/2020
Contact: Webmaster
 Home > Activiteiten > Algemene Vergadering
Algemene Vergadering
De statutaire Algemene Ledenvergadering van CSC-Lierde vzw zal doorgaan op
Donderdag 20 februari 2020 om 19u30 in de foyer van OC De Lier
Nieuwstraat 21 te 9570 Lierde.
Alle leden met een geldige lidkaart 2020 zijn van harte welkom.
AGENDA:
o verwelkoming door de voorzitter
o goedkeuring verslag vorige algemene vergadering
o werkingsverslag 2019
o financieel verslag 2019
o verslag financieel commissarissen + ontlasting penningmeester en bestuur
o begroting 2020
o aanduidingen financieel commissarisen
o voorstel statuutwijziging
o allerlei/rondvraag
Afsluiting met een hapje en een drankje